4จุดเด่นของไก่เหล่า ที่ดีควรจะมีอะไรบ้าง

ลักษณะของ 4จุดเด่นของไก่เหล่า 4จุดเด่นของไก่เหล่า คือ ไก่ที่ผ่านการคัดเลือกทางพันธุกรรมเป็นอย่างดีแล้ว ที่สำคัญคือผ่านการใช้งานในสนามมาอย่างโชกโชน ไก่เหล่าที่ผ่านสนามเราสามารถวัดได้ในเรื่อง 1. จิตใจต้องเชื่อถือได้ โอกาสแปรปรวนมีบ้างกรณีมีการเพาะข้ามเหล่าแต่ก็น้อยมีให้เห็นเป็นบางตัว ไก่เหล่าดี จิตใจดี จะสู้ไก่แต่เล็ก ไม่หลบไก่ อายุ 8 เดือนจะเริ่มสู้ไก่ทันที นี่คือมาตรฐานด้านจิตใจ ที่สำคัญเวลาปล่อยชนแล้วก็วางใจได้เกินร้อยละ 80 มาตรฐานไก่พม่าเหล่าดีต้องเอากันที่จิตใจก่อนสิ่งอื่น 2. ลีลา เชิงชนเชื่อถือได้ สำคัญที่สุดคือไม่โง่ เช่น เข้าปีกหนีไม่เก่ง ขยายไม่เร็ว หรือล่อไม่สวย ความคมของแข้งมีน้อย ไก่เหล่าที่ดีคัดสรรกันอย่างดี มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้เรื่องลีลาเชิงชน เพียงแต่บางคอกออกน้อย บ้างคอกออกมาก อันนั้นขึ้นอยู่กับการคัดคู่ผสมของเหล่าว่าได้ลูกได้คู่ผสมที่เข้ากันได้ดีเพียงใด   3. เบอร์แข้ง ก็สำคัญ สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เสมอ Read more