ไก่เสียเส้น คืออะไร มีวิธีการแก้ยังไง

FIFA55 เรียนรู้อาการ ไก่เสียเส้น สวัสดีครับ ก็เหมือนเช่นเคย สำหรับเพื่อน ๆ ชาว FIFA55 สำหรับใคร ที่เล่นไก่ชน เลี้ยงไก่ชน วันนี้เรามีข้อมูลที่ ค่อนข้างสำคัญ มาแนะนำให้ ทุกคนได้รู้กัน กับคำว่าไก่เสียเส้น

ไก่เสียเส้น คืออะไร

โดยรวมๆแล้ว อาการของไก่เสียเส้น มักจะเป็นอาการที่ตื่นตระหนก และจะมีอาการเหม่อลอย ซึ่งบางครั้งไก่อาจจะจีบตัวเอง โดยส่วนรวม
แล้วอาการเหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุ อาจจะเป็นการถูกตีเข้าที่จุดสำคัญ เช่นแสกหน้าสันคอ กับสันหลัง บ้องหูไข่หลัง หรือแม้แต่เต่า
คอน้อย ซึ่งหลายๆจุดที่กล่าวไปมักจะเป็นจุดสำคัญ แต่ที่สำคัญสำคัญเลยมักจะอยู่ที่กกหู รูหู หรือหูข้อต่อหัว และกระดุมปีก จนไปถึง
แนวสันหลัง และจะรวมไปถึงการระแวงตัวเอง เช่น จะเกิดจากการที่เราย้อมสีไก่ ซึ่งจะไม่ชินกับสีของตัวเอง อย่างเช่นการย้อมสีให้เป็น
สีดำ จำพวกนี้มักจะจิกหลังตัวเอง เวลาที่เข้าชน ซึ่งเขาจะคิดว่านั่นคือไก่ตัวอื่น ไก่จะเกิดอาการเสียเส้นได้ทันที และไก่ที่จะเกิดอาการ
เสียเส้นหลักๆนั่นก็คือไก่ที่ ถูกดีเข้าบริเวณสำคัญ ซึ่งก็จะเป็นบริเวณคิ้วป้องตาหู กะเอกแสกหน้าท้ายเสนียด อาการพวกนี้จะเกิดขึ้นซ้ำ
ซาก แต่สำหรับไก่บางตัวหากถูก ตีซ้ำเข้าที่จุดเดิม ก็อาจจะหายไปเอง

ไก่เสียเส้น

แต่บางตัว ก็อาจจะไม่หาย เรียกว่าเสียเส้นมือน้ำ จะต้องเรียนจับเส้น แบบหมอนวด โดยจะมีวิธีการดังนี้ จุดแรกเพียงซ้าย ให้ไล่เส้นไปขวา แต่ถ้าหากเลี้ยวขวาให้ไล่เส้นไปซ้าย ถ้าไม่หายต้องกลับ ไปนวดสลับกันทั้งสองข้าง ยืดหดดัด หิ้วไหว้อากาศ หรือจับหมอนคอ โดยจะยกหลาย ๆ ครั้งก็อาจจะทำ ให้หายได้ แต่สำหรับ อาการของไก่บางตัวแล้ว อาจจะไม่ได้เกิด จากการที่กล้ามเนื้อ หรือเส้นเอ็นพลิก หรือล็อค ถ้าแก้ไม่หายก็ต้องแก้ทางกล้ามเนื้อ หรือเส้นเอ็นอักเสบ คงต้องประคบ และให้ยา โดยส่วนใหญ่ แล้วที่เห็นมักจะถูกคู่ตีมีเกล็ดพิฆาตดี ๆ ตี เช่นเสือซ่อนเล็บ ชัยบาดาล พาลศัตรู กากบาท ดอกจัน ซึ่งไก่พวกนี้มันจะเหมือน มีลมปราณ มีกำลังภายในอยู่ในตัว ตีเบา ๆ ก็แพ้ ซึ่งจะตีเจ็บ ตีลึกถึงกระดูก ถึงกล้ามเนื้อ โดยส่วนรวม แล้วเวลาเปรียบไก่ ให้มือน้ำพิจารณาและวิเคราะห์ดี ๆ ดูเกล็ด ของฝ่ายตรงข้าม ถ้าหากมีเกล็ดดังกล่าวมัก จะตีหนัก ตีดินตีนล้ม หรืออาจจะตีเสียชีวิตได้ ถ้าไก่ของเรามีเชิงเสียเปรียบก็ไม่ควร ไปตีกับไก่พวกนี้ หลายคนที่เปรียบไก่แบบประมาท ไม่เชื่อเรื่องเกล็ดพิฆาต และไม่ ดูตาม้าตาเรือ ก็จะหาวิธีแก้ไขได้ยาก หากเกิด ผลเสียกับไก่ ของเรานั่นเองครับ

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก   เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ  > > Incredible-fantasies.com

ที่ มี ม า พ ร้ อ ม ข้ อ มู  ล เ กี่ ย ว กั บ ไ ก่ ช น ทุก ส า ย พั น ธุ์ สู ต ร แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร เ ล่ น ไ ก่ ช น ต่ า ง ๆ

Written by